Orkların Umudu - Allods Online veri tabanı.

_SITE_SEO_

Bilgi

Orkların Umudu

_MODULE_SECRET_DESCRIPTION_

Orklar, şu an allodlarını Astral'dan korumak için Zadaganlı büyücülere bağımlılar. Şamanlar, bir Ork Ulu Büyücüsü'nün ayaklanıp ırkın İmparatorluk içindeki gücünü arttırmasını ve kendilerine daha fazla özgürlük bağışlamasını umuyorlar.

Elinde bir zamanlar bir Ulu Büyücü'nün güçlerini bulunduran efsanevi bir Ork'tan bahsediliyor. Şamanlar her yerde onun soyundan birilerini arıyorlar. Ancak bunların kendi ırkları içinde gittikçe azalan güçleri, bütün çabaları boşa çıkarabilir...

_MODULE_SECRET_COMPONENT_

Dünyanın Gizemlerinin bu aşaması Nezebgrad'daki Tel Kolabastı'nın yanında başlar ve aynı yerdeki Kolovrat Kuzey'in yanında biter.
Ork şamanları, İmparatorluk'tan ayrılıp bağımsızlıklarını ilan etmek istiyor. Efsaneye göre uzun zaman önce Ulu Büyücülerin gücünü kullanan Efsanevi Ork'un varisini aramakla uğraşıyorlar. Gerçek mi yoksa efsane mi?

_MODULE_SECRET_COMPONENT_

Dünyanın Gizemlerinin bu aşaması Nezebgrad'daki Kolovrat Kuzey'in yanında başlar ve aynı yerde biter.
Efsanevi Ork'un varisini arama çalışmalarının ilki başarısızlıkla sonuçlandı, Vahşi Vahir öldü. Fakat umutlar henüz sönmedi!

_MODULE_SECRET_COMPONENT_

Dünyanın Gizemlerinin bu aşaması Nezebgrad'daki Kolovrat Kuzey'in yanında başlar ve aynı yerde biter.
Efsane Ork'un bir varisi olan Vahşi Strina, şamanlarla işbirliği yapmayı reddetti. Yüksek büyüye olan yeteneğini ve biraz da bunama gösteren kadın Ork kaçtı. Şu an için Orkların geleceği, İmparatorluk'a bağlı gibi görünüyor.

_MODULE_SECRET_COMPONENT_

Dünyanın Gizemlerinin bu aşaması Nezebgrad'daki Kolovrat Kuzey'in yanında başlar ve aynı yerde biter.
Efsanevi Ork'un üçüncü varisi Vahşi Çepir, yetenekleri sayesinde komitenin dikkatini çekti ve bir denek haline getirildi. Fakat Çepir'in hala kurtulma umudu var.

_MODULE_SECRET_COMPONENT_

Dünyanın Gizemlerinin bu aşaması Nezebgrad'daki Kolovrat Kuzey'in yanında başlar ve aynı yerde biter.
Şehir Konseyi'nin deneylerinin kurbanı olan Vahşi Çepir'in ölümü, Efsanevi Ork'un varislerini arama çalışmalarına son verdi. Orkların kaderi bundan böyle İmparatorluk'un kaderine bağlı. Ve tabii bir de Vahşi Strina var. Ama bu bambaşka bir hikaye...

Ödül

_MODULE_QUEST_UNLOCKS_:

Nesneler: